Blok sprzężynowy

Blok sprzężynowy na osnowie sprzężyn o pięciu zwójoch rodzaju „Bonnel”, wyprodukowanych z jakościowej stali, ośrednice 2,2 mm.

Przy ciągłym plecieniu sprzężyny łączą się pomocą spirali i posiadają ważliwo odmianę konstrukcyjną, polegającą na powolnym docentrowym skraceniu promienia zwóju stosownie do podpory, która przestrzega przed zetknięciem się zwójów, tarciem i skrzypem. Rama bloku sprzężynowego wyprodukowana ze stali o podwyszonej wytrwałości. Sprzężyny mocują się do ramy wzdłuż całego obwodu blokuz obuch stron. Ta ramowa konstrukcja przestrzega blok sprzężynowy przed rozpadzieniem na odrębne sprzężyny pod ciśnieniem wagi ludzkiego ciała.

Nasz blok sprzężynowy zachowuje elastyczność przy działaniu wagi ludzkiego ciała i odnowia formę po ukończeniu tego działania, jest zdolny do podtrzymania kręgosłópa w należytym stanie fiziologicznym, równomiernie rozdziela wage człowieka na całą powierzchnię materacu.

Zalecane ładowanie dla naszego bloku sprzężynowego wynosi 120 kg na 1 m2.