„Wążyk”

„Wążyk” (sprzężyny zygzakowate) jest rodzaj sprzężyn stosowanych do produkcji mebli. „Wążyk” działa przez rozciąganie i jest stosowany głównie w osnowie miękich elementów, podobnych do siedzień.Ilość stosowanych w wyrobie sprzężyn powiązana z go pomiarami i użytkowaniem. Karkas wyrobu z osnową z takych sprzężyn jest stały i nie kołysze się. Główna przewaga stosowania sprzężyn „wążyk” polega na ubezpieczeniu równej osnowy kanapy, zarówno na nieobecności szumu za jej użytkowania.

Sprzężyny „wążyk” mocują się do metałowych i drewnianych karkasów w różne metody. Najprostsza metoda takiego mocowania pomocą zahaczenia.