Włókniny (ang. – Sintepon) – to nietkankowe płótno, że składa się z syntetycznych włókien, wzmocnionych termicznym sposobem.

Technologia produkcji

Włókniny wytwarzają przy mieszaniu łatwo topliwego bikomponentnego włókna z wyjściowym surowcem z późniejszym termołączeniem. Łatwo topliwe włókno, z reguły, składa się z poliestrowej podstawy i łatwo topliwej błony. W trakcie termołączenia błona topi się, i po oziębieniu miejsce kontaktu zwyczajnego  i łatwo topliwego włókien utrwala się, stwarzając zszywanie nietkankowego materiału.

Włókniny mają następne właściwości:

  • geometryczne, które cechują grubość, szerokość i długość materiału: proponujemy materiał szerokością rolce do 2,2 m i długością za waszą potrzebą;
  • gęstość: od 40 g/м2 do 1000 g/м2;
  • rodzaj: meblarski, włókienniczy, materiał do ocieplania.

Zakresy stosowania:

  • w produkcji miękkich mebli w jakości napełniania dla siedzeń, grzbietów, a także poręczy foteli;
  • w wyrobie pościelowych rzeczy;
  • w wyrobie górnej odzieży;
  • w jakości przefiltrowanego, izolacyjnego dźwiękowego i izolacyjnego cieplnego materiału.